Lediga jobb

Kristinehamns kommun har ett ypperligt läge, mitt emellan Oslo, Stockholm och Göteborg,  samtliga finns ca 2 timmar bort med bil. Både europaväg och stambanan passerar dessutom nära/igenom tätorten. Här finns goda möjligheter till ett härligt liv med Vänerns skärgård inom räckhåll likaväl som de djupa värmlandsskogarna.

Kristinehamns pastorat söker
Komminister (heltid) med tydlig diakonal inriktning

Kristinehamns pastorat omfattar 5 församlingar, till ytan lika stort som Kristinehamns kommun. I pastoratet finns förutom kyrkoherden sex komminister- och tre diakontjänster. Alla är anställda och arbetar inom hela pastoratet.

I vårt pastorat anser vi att varje människa har ett okränkbart värde. Detta gäller oavsett kön, etnicitet, livsåskådning, åsikt, sexuell läggning eller socialgruppstillhörighet. Alla olika yrkeskategorier arbetar tillsammans i ett omfattande församlingsarbete för att bidra till att hjälpa och lyfta människor på olika sätt. Vi söker dig som vill arbeta med mer än gudstjänster och förrättningar, du som vill möta människor i alla olika sammanhang. Du vill arbeta tillsammans med övriga i vigningstjänst för att ingen ska behöva vandra ensam. I pastoratets stora diakonala engagemang ingår t ex att vara en av huvudmännen för Hela Människan i Kristinehamn och delta aktivt i deras verksamhet.

Självklart finns även ett omfattande gudstjänstliv i våra sex kyrkor. Ute i skärgården, ett stenkast från världens största Picassoskulptur finns vårt sommarhem med både sommarcafé och ett kapell.

Hela arbetslaget omfattar drygt 60 personer året om, varav 10 personer arbetar inom kyrkogårdsförvaltningen. Under sommarhalvåret tillkommer 16 säsongsarbetare och ett trettiotal skolungdomar på våra kyrkogårdar.

Nu söker vi dig som
• Tillsammans med pastoratets diakoner vill arbeta med och bygga vidare på det 
    församlingsanknutna sociala och diakonala arbetet
• Vill arbeta med alla för en komminister förekommande arbetsuppgifter.
• Vill arbeta både i stad och landsbygd varför körkort B är nödvändigt
• Vill arbeta utåtriktat och knyta kontakter i samhället
• Har lätt för att samarbeta och är trygg i uppdraget att vara präst

Ansökan med CV skickas till Kristinehamns pastorat, diarium, Box 106, 681 23 Kristinehamn eller maila till diarium.kristinehamn@svenskakyrkan.se

Vi vill ha din ansökan senast 24 januari 2022.

För mer information kontakta
Kyrkoherde Stefan Dalevi, tel 0550-879 03
Facklig företrädare Sven Jebsen, tel 0550-879 13