Kyrkofullmäktige

2022-2025

Ordinarie ledamöter
Lars Tanner, ordförande
Helen Einarsson, 1:e vice ordförande
Maria Bundsen, 2:e vice ordförande
Birgitta Adlerborn
Karin Adolfsson
Stig Axelsson
Linnéa Blidh
Lars-Göran Bloom
Samuel Carlén
Jan-Eric Flink
Johannes Fransson
Sabina Gomez Jansson
Maria Gudmundsson
Etienne Havugimana
Per Jernberg
Krister Lindberg
Sandra Lindberg
Ola Magnusson
Inga-Lill Röhr
Karin Sahle
Sigunn Carlén Slottner
Sophia Tranefeldt
Sofia Westerdahl
Margareta Wiklert
Marie Smedman

Ersättare
Bo Andersson
Maj-Lis Eriksson
Barbro Falken
JohnElis Hollsten
Solveig Berg Härdin
Katariina Ikonen
Carina Johansson
Marie Jossebo
Annika Karlsson
Gunnel Karlsson
Domitille Niyitegeka
Hanna Müller Nordling
Siv Westerberg

Deltagande tjänstemän
Kyrkoherde Stefan Dalevi
Ekonom Anna Fröberg
Kyrkog.chef Elionor Norén
HR Maria Sohlberg
Sekr. Gunilla Svensson
Ekonomitjänsten Åsa Appelgren