Kyrkofullmäktige

2022-2025

Ordinarie ledamöter
Lars Tanner, ordförande
Birgitta Adlerborn
David Andergard
Stig Axelsson
Linnéa Blidh
Lars-Göran Bloom
Maria Bundsen, 2:e vice ordförande
Samuel Carlén
Helen Einarsson, 1:e vice ordförande
Jan-Eric Flink
Johannes Fransson
Sabina Gomez Jansson
Maria Gudmundsson
Etienne Havugimana
Johanna Herzman
Per Jernberg
Krister Lindberg
Sandra Lindberg
Ola Magnusson
Bo Pettersson
Inga-Lill Röhr
Karin Sahle
Sigunn Carlén Slottner
Sofia Westerdahl
Margareta Wiklert

Ersättare
Karin Adolfsson
Bo Andersson
Barbro Falken
JohnElis Hollsten
Solveig Berg Härdin
Carina Johansson
Marie Jossebo
Diana Nilsson
Domitille Niyitegeka
Hanna Müller Nordling
Marie Smedman
Sophia Tranefeldt


Övrig protokollsmottagare
Stefan Dalevi
Anna Fröberg
Elionor Norén
Maria Sohlberg
Bo Wennström