Skötsel

Vi åtar oss gärna skötsel och plantering av era gravar och vi kan erbjuda er olika avtalsformer.
  • 1-årsavtal - Där skickar vi ut ett erbjudande på våren med bifogat inbetalningskort.
  • 3-årsavtal - Beställs på kyrkogårdsexpeditionen
  • Avräkningsavtal (mer än 4 år) - Beställs på kyrkogårdsexpeditionen. Avtalet får tecknas på så många år som det finns gravrätt kvar.
 
Vi kan även erbjuda stentvätt, upprensning, ljuständning m m se prislista i länk nedan.
Vid ytterligare information kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 0550-87930 (säkrast kl 10-12 vardagar)

Januari – Februari   
       Utskick av erbjudanden och faktura för förlängning gravrätt
Mars - April  
      Städning, granris och utbrunna ljus tas bort
April – Maj  
      Beställda penséer planteras i april och tas bort veckan efter Mors Dag
      Vattenposter öppnas när nätterna är frostfria
Juni - September    
      Sommarblommor planteras, klart senast till Midsommar. 
      Skötsel av gravar.
September
     Blommorna tas bort. Beställd ljung planteras
Oktober  
     Granrisdekorationerna är på plats Alla helgons dag
November - Februari  
     Vinterarbeten; trädbeskärning, snöröjning/sandning       
 
Markeringarnas betydelse