Foto: IKON

Visnum (Björneborg), Visnums-Kil, Rudskoga

Kyrkans barnverksamhet i Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga församlingar

 

Öppna förskolan    Start v. 35
Björneborgs missionshus
Tisdagar 9.00-13.00

Vid frågor:
Susanne Hjerpe
Tel. 0550-879 57
E-post: susanne.hjerpe@svenskakyrkan.se


DoReMi-kören 
      Start 14/9
För dig som tycker om att sjunga (F-åk 3)
Björneborgs missionshus 
Tisdagar
kl. 15.30-16.00 Öppet för Festis och frukt.
kl. 16.00-16.45 Körsång.

För anmälan och frågor:
Ingela Johansson
Tel. 0550-879 44
E-post: ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se