Foto: IKON

Visnum (Björneborg), Visnums-Kil, Rudskoga

Kyrkans barnverksamhet i Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga församlingar

 

Öppna förskolan    

Måndagar 10.00-14.00 ute vid paviljongen, Björneborg
Tisdagar 9.00-13.00 Missionshuset, Björneborg

Vid frågor:
Susanne Hjerpe
Tel. 0550-879 57
E-post: susanne.hjerpe@svenskakyrkan.se

DoReMi-kören  (F-åk 3)     
Tisdagar
kl. 15.30-16.00 Öppet för Festis och frukt.
kl. 16.00-16.45 Körsång.

Kometerna (Åk 4-6)
Tisdagar 17.00-17.40 Missionshuset, Björneborg

För anmälan och frågor:
Ingela Johansson
Tel. 0550-879 44
E-post: ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se