Foto: IKON

Visnum (Björneborg), Visnums-Kil, Rudskoga

Kyrkans barnverksamhet i Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga församlingar

Tisdagsöppet
Visnums prästgård

Följande tisdagar: 26/9, 24/10 och 21/11 kl. 10.00-14.00
Öppna förskolan är öppen, pyssel och samvaro för alla åldrar.
Kl. 12.00 finns enkel lunch att köpa.

Vid frågor kontakta Diana Stjernius Drewstad 0550-879 49 eller diana.stjernius.drewstad@svenskakyrkan.se

Scoutgrupp  (från åk 2)
Missionshuset, Björneborg

Onsdag 15.30-17.30 

Frågor och anmälan till Elias Tranefeldt 0550-879 23 eller
elias.tranefeldt@svenskakyrkan.se

DoReMi-kören  (förskoleklass-åk 3) 
Björneborgsskolans lokaler   

Onsdag
kl. 14.20-15.00, körsång och fika.

För anmälan och frågor Ingela Johansson, 0550-879 44
ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se