Visnums kyrkogård

Visnums kyrkogård

Kyrkogårdens äldsta delar runt kyrkan är från 1734. Sedan dess har ett antal utvidgningar skett. Inom kyrkogården finns möjligheter till gravsättning i kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund.
Visnums ml
Minneslund
Askgravlund