Förskolan Prästkragen

Vår huvudman är Kristinehamns pastorat. På Prästkragen har vi 19 barn från 1-6 år, vi är fyra pedagoger i barngruppen och en "kocka" i köket som lagar all vår mat och bakar vårt bröd. Vi arbetar liksom kommunens förskolor utifrån Lpfö-98. (Förskolans läroplan 1998.)

Med vår kristna profil vill vi förmedla värderingar till barnen som leder till ansvar och omsorg om sig själva, sin familj, sina kamrater och miljön runtomkring.
Lite om vår målsättning, barnen ska känna sig trygga, och våga tro på sig själva. De ska bli sedda och bekräftas dagligen. Barnen ska få utveckla fantasi och skaparförmåga, få uppleva, undersöka och utforska olika saker.
Blir du nyfiken på oss, kom och hälsa på. Det finns mer information i foldern.

VÄLKOMNA