Förskolan Prästkragen

På Prästkragen har vi 23 barn i åldern 1-6 år, vi är fyra pedagoger i barngruppen och en "kocka" i köket som lagar vår mat. Vi arbetar liksom kommunens förskolor utifrån Lpfö-18 (Förskolans läroplan 2018) och skollagen. Vi är en fristående förskola och vår huvudman är Kristinehamns pastorat.

Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga, och våga tro på sig själva. De ska bli sedda och bekräftas dagligen. Barnen ska få utveckla fantasi och skaparförmåga, få uppleva, undersöka och utforska olika saker.
 
Med vår kristna profil vill vi förmedla värderingar till barnen som leder till ansvar och omsorg om sig själva, sin familj, sina kamrater och miljön runtomkring.

Blir du nyfiken, så kontakta oss på nummer: 0550-879 50

prastkragen@svenskakyrkan.se

Rektor: Helena Mårgård


VÄLKOMNA