Volontärarbete

Vill du bli volontär?


Vad är det?
"Frivillig medarbetare", ideell insats", "hjälpa till" - kärt barn har många namn - men allt syftar till att finnas till för andra och för varandra. Du kanske har tid över och frågar dig varför inte du också skulle kunna bidra på något sätt.

Du läser om ensamhet som fler och fler hamnar i. Du hör om resurser som inte räcker till på olika håll. Visst kan du göra skillnad i vårt samhälle och kanske genom en frivilligorganisation som Svenska kyrkan. Här kan du hitta ditt sammanhang och få möjlighet.

Vad kan jag göra?Exempel på frivilliguppgifter;

körsång, köksarbete, gudstjänstmedhjälpare, gruppledarskap, besökstjänst, kyrkväktare, kyrkkaffevärd och skådespelare i påskdrama. Det finns många fler uppgifter!

Vad kan jag få?Du kan få utbildning, uppmuntran, introduktions-, utvecklings- och stödsamtal. Du har alltid någon att vända dig till med återkoppling och bollande av det som händer. Som frivillig medarbetare har du handledare eller kontaktperson bland de anställda eller en huvudansvarig volontär. Med den kan du diskutera uppdraget.

Det finns också en volontärsamordnare till hjälp och stöd.

Vill du vara en ideell medarbetare?

  • Du har ingen ekonomisk ersättning – men kan få kostnadsersättning, uppmuntran, utrustning och utbildning.
  • Du arbetar frivilligt inom pastoratets ram och i pastoratets namn.
  • Volontärer i Kristinehamns pastorat omfattas av samfällighetens olycksfallsförsäkring.

Engångsuppdrag eller långsiktigt, enkelt eller kvalificerat – vad passar dig bäst?

Volontärfolder

Policy