Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Köpings pastorat

Köpingsbygdens församling och Malma församling. Hela livet. Du är välkommen som du är, oavsett tro eller tvivel.

Aktuellt vintern 2021