Foto gamla komministergården där kyrkogårdsförvaltningen numera inryms.
Foto: Gunilla Skogman

Kyrkogårdsförvaltning, gravar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för gravplatser, plantering och skötsel samt gravregister.

Kyrkogårdsförvaltningens expedition finner du på Stora kyrkogatan 1 i Köping.
Det är det gula huset (gamla komministergården) nedanför Köpings kyrka.

Här finns gravregistren och du kan här bl a beställa gravskötsel, planteringslåda, blommor och förlänga gravrätter.

Om du har frågor om gravar och kyrkogårdar kontaktar du Lisa Widén på Kyrkogårdsförvaltningen, telefon 0221-77 30 82.

Begravningsgudstjänsten däremot bokas normalt genom en begravningsbyrå. Tänk på att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning/kremering är en 1 månad. Anhöriga kan begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om det föreligger särskilda skäl för det.

Har du frågor om begravningsgudstjänsten är du välkommen att kontakta din församling.
Köpingsbygdens församling, tel 0221-77 30 00
Malma församling, tel 0221-77 30 03

Kyrkogårdsförvaltningens broschyr

Kanske har du vid ett besök hos oss fått broschyren om kyrkogårdarna i Köpingsområdet, eller har du kanske inte sett den förr?

Kyrkogårdsförvaltningens broschyr

Klicka här så kan du läsa broschyren i PDF-format