Västra Skedvi kyrka

Försenat bygge p g a kriget

Efter att den gamla medeltida kyrkan utdömts under tidig början på 1800-talet, startade arbetet med att projektera och bygga en ny. Bygget påbörjades år 1807, men pga kriget blev arbetet stillastående en längre period och kyrkan stod klar till det yttre först i slutet på år 1810.

Under åren 1811-1814 inreddes kyrkorummet successivt. Orgeln, byggd av Johan Samuel Strand, stod klar på läktaren år 1947.

Nya fönster och tak

Då bågarna i fönstren ruttnat bytte man dessa på 1860-talet, och då byttes de ursprungliga fönstren med blyinfattat glas mot de nuvarande med spröjsverk av trä. 
Långhusets och tornets spåntäckning byttes ut mot falsad, svartmålad järnplåt år 1889.

År 1896 målades inredningssnickerierna i den grå-gröna färgsättning som vi har idag, de hade tidigare varit blå-vita. Dock har snickerierna målats om igen i samma grå-gröna färg år 1930.

1900-tal med elektricitet och ombyggnad

Vid 1930-års restaurering placerades den nya predikstolen på kyrkans norra sida. Uppgången till altarpredikstolen murades igen, och istället fick man ett förvaringsskåp i sakristian.

Elektrisk belysning och uppvärmning installerades år 1952.

En större förnyelse skedde 1975-1976, då man bl a bytte ut träbrädor i golvet, bänkinredningen fick nya sitsar och ryggar, en dopplats iordningsställdes på korets södra sida, man byggde WC, kapprum, brudkammare m  m under läktaren. Nytt elsystem och belysningsarmaturer tillkom.
Dagens dopfunt, uthuggen ur en furustock, kom på plats år 1979.

 

Hitta till Västra Skedvi kyrka

Karta med koordinater på Google (öpnnas i nytt fösnter)