Foto: Magnus Aronson

Frivilligt arbete

Frivilligt arbete utförs på olika villkor beroende på sammanhang och förutsättningar. Men ett är gemensamt: det är oavlönat, frivilligt och till glädje för någon annan. Som frivilligarbetare i Köpings pastorat ingår du i ett sammanhang och du erbjuds gemenskap, stöd, utveckling och inspiration.

Vill du engagera dig i internationellt arbete?
Gå med i internationella gruppen!
Kontakta Katrin Holmstrand, 070-718 77 69 

Vill du bli en väntjänstare?
Väntjänsten finns till för de som vill ha besök eller kanske sällskap ut på promenad.
Väntjänsten sker i samverkan med kommunens anhörigstöd.
Köping: Kontakta Mirja Edelsvärd, 070- 718 77 55 eller diakon Peggy Wickman, 070-718 77 75, eller kommunens kontakt Åsa Person, 0221-25108.
Kolsva: Kontakta Katrin Holmstrand, 070-718 77 69.

Vill du hjälpa till vid andakt och sångstunder på äldreboende?
Hjälp behövs med kaffeservering och att hjälpa boende komma till andakten.
Kontakta kyrkoherde Carina Särnqvist, 070-718 77 58

Vill du göra något annat som frivillig?
Kontakta expeditonen, 0221-377 50 (Köping) eller 0221-500 34 (Kolsva)