Foto: Magnus Aronson

Frivilligt arbete

Frivilligt arbete utförs på olika villkor beroende på sammanhang och förutsättningar. Men ett är gemensamt: det är oavlönat, frivilligt och till glädje för någon annan. Som frivilligarbetare i Köpings pastorat ingår du i ett sammanhang och du erbjuds gemenskap, stöd, utveckling och inspiration.

Vill du engagera dig i internationellt arbete?
Gå med i internationella gruppen!
Kontakta expeditionen 0221-77 30 00

Vill du hjälpa till vid andakt och sångstunder på äldreboende?
Hjälp behövs med kaffeservering och att hjälpa boende komma till andakten.
Kontakta kyrkoherde Carina Särnqvist, 070-718 77 58

Vill du göra något annat som frivillig?
Kontakta expeditonen, 0221-77 30 00 (Köping) eller 0221-77 30 03 (Kolsva).