Foto över askgravplatser
Foto: Lisa Widén

Askgravplats

Askgravplats finns endast i Köpingsbygdens församling. Den är belägen vid kapellkyrkogården i Köping.

Om askgravplatsen

Askgravplats är ett gravområde som utvecklats från minneslund. Till skillnad mot reglerna gällande minnes- och askgravlund får anhöriga närvara vid nedsättning av askan.

Nedsättning sker på upplåten plats som markeras med namnskylt på en redan monterad minnessten. Skylten, med standardiserat mått, beställs hos  och monteras av kyrkogårdsförvaltningen.
 

Stenar med namnskyltar på askgravplatsen
Foto: Ola Westerström

Askgravplatsen upplåts med gravrätt i 25 år för en engångssumma motsvarande 15 procent av gällande prisbasbelopp (=  7903 kr i skrivandes stund).
När ytterligare aska nedsätts på samma plats förlängs gravrätten ytterligare i 25 år. I en askgravplats finns möjlighet att sätta ner två urnor.

Utgången gravrättstid kan förlängas genom att ny dispositionsavgift erläggs. 

Plantering och skötsel utförs av kyrkogårdsförvaltningen.

Anhöriga får dekorera med snittblommor i en vas och ett gravljus, (ej gravlykta). Vissna blommor och utbrända ljus tas bort av förvaltningen.

För ytterligare information kontakta Lisa Widén på kyrkogårdsförvaltningen, tel 0221-77 30 80.

Till skillnad mot reglerna gällande minnes- och askgravlund får anhöriga närvara vid nedsättning av askan