Foto: Alex & Martin /IKON

Öppna grupper

Köpingsbygdens församling

 

KÖPING

Internationella gruppen

Sköter internationella boden med rättvise- och KRAVmärkta varor, arbetar med fasteinsamlingen, påsklunchen och julmarknaden.
Tid och plats: Träffas några gånger per termin i S:t Olovsgården
Kontaktperson: Församlingsexpeditionen, tel: 0221-77 30 00

 

Kaffe med hopp

Kom och var med! Fika för 20 kr, där pengarna går oavkortat till ACT Svenska kyrkan. Fairtrade skåpet är öppet för försäljning.
Tid och plats: Tisdagar kl 14.00-16.00 i Köpings kyrka.
Kontaktperson: Församlingsexpeditionen, tel: 0221-77 30 00

 

Malma församling

KOLSVA

Måndagsträffen

Riktar sig till både män och kvinnor.
Tid och plats: Varannan måndag kl 13.30-15.00 i Brukskyrkan
Du kan även ringa till församlingsexpeditionen, tel 0221-77 30 03.

 

HIMMETA

Träffen

Vi träffas en torsdag i månaden för att umgås och dricka kaffe.
Tid och plats:  En gång i månaden kl 14.00 - 15.30 i Himmeta församlingshem.
Du kan ringa församlingsexpeditionen i Kolsva för mer information, 0221-77 30 03.