Foto: Alex & Martin /IKON

Öppna grupper

Köpingsbygdens församling

 

KÖPING

Internationella gruppen

Sköter internationella boden med rättvise- och KRAVmärkta varor, arbetar med fasteinsamlingen, påsklunchen och julmarknaden.
Tid och plats: Träffas några gånger per termin i S:t Olovsgården
Kontaktperson: Katrin Holmstrand, tel: 070-718 77 69

 

Kafé

Kaffe, prat och musik. Kom och var med! 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller goda avstånd.
Fika till självkostnadspris!.
Tid och plats: Tisdagar kl 14.00-16.00 i S:t Olovsgården.
Kontaktperson: Församlingsexpeditionen, tel: 0221-377 50

 

MUNKTORP

Måndagsträffen

Pensionärer och andra daglediga är välkomna! Vi har ett varierat program med sång, musik, filmvisning, föredrag m m. Vi fikar också gemensamt. Entré.
Tid och plats: Första måndagen i månaden kl 14.00 i Klockargården, Munktorp
Kontaktperson: Ring församlingskansliet för mer info, tel 0221-377 50

 

Malma församling

kolsva

Måndagsträffen

Riktar sig till både män och kvinnor.
Tid och plats: Varannan måndag kl 13.30-15.00 i Brukskyrkan
Du kan även ringa till församlingsexpeditionen, tel 0221-500 34.

 

himmeta

Träffen

Vi träffas en torsdag i månaden för att umgås och dricka kaffe.
Tid och plats:  En gång i månaden kl 14.00 - 15.30 i Himmeta församlingshem.
Du kan ringa församlingsexpeditionen i Kolsva för mer information, 0221-500 34.