Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Köpings pastorat.

Kyrkofullmäktiges uppgifter enl kyrkoordningens 3 kap

2 §

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst
1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och
8. ansvarsfrihet.
Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.

3 §
Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden.
       Sådana ärenden som avses i 2 § får dock inte delegeras.

Ledamöter och ersättare för år 2018-2021

Ordinarie ledamöter:


Ordförande: Roger Eklund

 Andersson, Hans Georg
Blahusch, Heinz
Broström, Ulf Tomas
Ek, Christine
Ellingsen-Vesper, Åse
Eriksson, Bo Svante
Eriksson, Börje
Eriksson, Karin
Eriksson, Seija
Eriksson, Solveig Kristina
Flinck, Per
Glogowska, Karolina Agnieszka
Gustafsson, Mårten
Hahre, Christina Birgitta
Hellström, Karin
Herbertsson, Kerstin Birgitta
Holmström, Gerd
Israelsson, Monica
Jansson, Robert
Larsson, Bengt Gustaf
Larsson, Karl
Larsson, Ruth Barbro
Lundin, Ann-Marie
Pettersson, Johan
Sandberg, Viveca Elisabet
Sellholm, Agneta
Sjöblom, Mari
Sjöholm, Ritva
Stenman, Gunvor Elisabet
Uggla, Ulrika
Vikman, Kalle Juhani
Vikman, Malin
 

Ersättare:

Andersson, Lars
Blomkvist, Ulla Kristina
Eriksson, Anna
Eriksson, Eivor Linnéa
Eriksson, Jesper
Gustafsson, Åsa Birgitta
Holmström, Torbjörn
Jansson, Karl Åke
Jonsson, Else-Marie
Oskarsson, Yvonne Marie Kristina
Pettersson, Lars Roland
Staf, Iris Linnea
Svanborg, Tommy
Widell, Ingvar
Vidmark, Erik Andreas
Vikman, Fredrik