Foto: Magnus Aronson

Dopet - livets första fest!

Dopet är en fin tradition och en vacker stund att dela med älskad familj och kära vänner.

Lediga doptider

 

16 mars kl. 16.00

6 april kl. 11.00 och kl. 16.00

20 april kl. 11.00 och kl. 16.00 

27 april kl. 11.00 

8 juni kl. 11.00

15 juni kl. 11.00 och kl. 16.00

29 juni kl. 11.00 och kl. 14.00

6 juli kl. 11.00 och kl. 16.00

13 juli kl. 11.00 och kl. 16.00

 

Bokning av dop i kyrka

Vi erbjuder enskilda dop på lördagar men det går också
bra att hålla dop inför församlingen, vid en gudtjänst.
Kontakta församlingsexpeditionerna
för att ta del av lediga doptider och boka.
Telefon 0221-77 30 00 eller 0221-77 30 03
Eller e-posta kopingsbygden.forsamling@svenskakyrkan.se

Före dopet - dopsamtal

Prästen träffar familjen före dopet för att gå igenom allt som har med dopgudstjänsten att göra - vad dopet innebär, hur gudstjänsten går till, vilka psalmer familjen önskar osv.
En del av förberedelserna kanske handlar om att bestämma sig för faddrar till barnet. Tänk då på att faddrarna själva ska vara döpta. I övrigt finns inga bestämmelser vad gäller ålder eller liknande.

Vilken kyrka ska jag välja?

Här kan du läsa mer om kyrkorna i Köpings pastorat:

Bro kyrka

Himmeta kyrka

Kolsva Brukskyrka

Köpings kyrka

Malma kyrka

Munktorps kyrka

Odensvi kyrka

Västra Skedvi kyrka

Dop i hemmet

Ta kontakt med den församling där dopet ska ske för ytterligare information.