Församlingsinstruktion

Här kan du läsa om Köpings pastorats församlingsinstruktion