Församlingsinstruktion

Här kan du läsa om Köpings pastorats församlingsinstruktion

Klicka här för att läsa församlingsinstuktionen i PDF.   Filen ligger i pdf-format och du måste ha programmet Acrobat Reader eller liknande installerat för att kunna läsa dem.