Foto: Irene Josefsson

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns där för dig som patient, närstående eller personal.

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, närstående eller personal, när du behöver
- någon som är beredd att lyssna till dig,
- någon som är van att vara stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro.
Sjukhuskyrkan ansvarar också för enskild andakt och enskilt nattvardsfirande.

Vi arbetar under total tystnadsplikt. Vi för inga journaler eller anteckningar.

Expedition och andaktsrum ligger på plan 2, följ skyltarna i entréhallen.
Vi finns här på tisdagar och torsdagar kl 09.00 - 11.00.
Sjukhuskyrkan har tel 261 16. I övrigt når du oss på våra mobilnummer.

Andaktsrummet är alltid öppet dagtid, ett rum för stillhet, tystnad och vila.
Välkommen till morgonbön med kaffe, torsdagar kl 09.15.

Sjukhuskyrkan har också en egen webbportal med adressen www.sjukhuskyrkan.se
Där hittar du information och kontaktuppgifter till landets alla sjukhuskyrkor.