Visselblåsningsfunktion

Visselblåsarlagen gäller för arbetsgivare med minst 50 anställda.

Du kan använda den här länken Jag vill visselblåsa
men för att garantera din anonymitet, rekommenderas du att använda en dator utanför Svenska kyrkans nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar. Du kan också kopiera och klistra in
https://lantero.report/kopingspastorat i din webbläsare.
Alternativt skanna QR-koden i bilden ovanför, med din mobil för att komma direkt till rapporteringssidan. Kolla först att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
Här finns information om visselblåsning!

Inom Svenska kyrkan är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem.
Ett viktigt krav i visselblåsarlagen är att funktionen som hanterar rapporteringen är oberoende och självständig. Köpings pastorat har valt att anlita Lantero för att erbjuda en digital visselblåsarkanal.
Kanalen kan tillämpas för att rapportera om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang, av karaktär som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. När en anmälan kommit till Lantero utreds ärendet av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis.
Återrapportering sker sedan till utsedda hanteringspersoner i Köpings pastorat med förslag på åtgärd eller vidare hantering.