Foto nr 1 över askgravlund
Foto: Lisa Widén

Askgravlund

Askgravlund finns endast i Köpingsbygdens församling. Den är belägen vid kapellkyrkogården i Köping.

Om askgravlunden

Askgravlund är ett kollektivt gravområde som utvecklats från minneslund och där upplåtelse sker utan gravrätt.

Askan efter den avlidne nedsätts på anonym plats utan anhörigas närvaro.

Askan efter den avlidne nedsätts på anonym plats utan anhörigas närvaro

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och vård.

Det är inte tillåtet med enskilda planteringar eller gravvårdar på askgravlunden. Besökare får medverka till utsmyckning genom att placera gravljus och snittblommor på anvisad plats.
Vissna blommor och utbrända ljus tas bort av förvaltningen.
 

Namnskyltar

Namnskyltar över de gravsatta monteras av kyrkogårdsförvaltningen på gemensam plats. Namnskyltens mått och textens typsnitt är standardiserade.

För ytterligare information kontakta Lisa Widén på kyrkogårdsförvaltningen, tel 0221-77 30 82.

Foto nr 2 över askgravlund
Foto: Lisa Widén