Just den här dagen var det Julija Gustavsson och Elin Andersson som rensade bland blommorna på kapellkyrkogården i Köping.
Foto: Gunilla Skogman

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna inom Köpings kommun.

Gravskötseln är en tjänst som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravrättsinnehavaren mot betalning. Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

Om du väljer att sköta om graven själv måste du tänka på att klippa gräset runt gravstenen och hålla planteringsytan fri från ogräs.

För att vi skall kunna utföra era uppdrag på våra kyrkogårdar önskar vi er beställning i god tid. Nybeställning av skötsel och planteringsarbeten för vår och sommar vill vi gärna ha före den 1 april.

Betalningsförfarande

Du kan betala för kyrkogårdsförvaltningens gravskötsel på tre sätt. Dels årsvis genom faktura eller inbetalning för högst 3 år i taget. Man kan även betala in ett belopp till graven som avräknas varje år, som räcker så länge medel finns.

Fakturering av årsskötsel sker under februari månad.
Årsskötseln förlängs automatiskt ett år i taget, i omfattning enligt tidigare beställning, om uppsägning ej har skett.

Prislista år 2023

I skötseln igår följande:

Gräsputs, vattning, luckring, rensning/borttagning av vissna blommor, huggning av rabattkant, mindre justeringar av gravsten, borttagning av vår- respektive sommarblommor, prydnadskrattning samt jord och band till planteringslådan.

Skötseln av gravplats börjar i samband med vårplanteringen - t om  oktober.

• Kist- och urngrav 652:-
• Skötsel enbart gräsputs 245:-
• Upprensningsavgift, gravplats 325:-
• Skötsel grusgrav 933:-

Självvattande planteringslåda

Låda 60 x 30 eller 40 x 30 cm, inkl montering och jord 1284:-
Läs mer...