Kolsva Brukskyrka

En ung kyrka med församlingslokaler och personalutrymmen i samma byggnad.

Från början ett församlingshem

Kolsva brukskyrka började byggas år 1939 och invigdes 1940, då som ett församlingshem.  Dock beslutade man senare att hos Domkapitlet begära att få utrusta lokalen med lämplig inredning, och anskaffa en orgel.

Det var frivilliga krafter i form av en stiftelse, bildad 1933, som lyckades driva fram bygget. Syföreningen stod för den första grundplåten i form av 4500 kronor, och marken skänktes av Kohlswa Jernverk AB år 1937.

Kyrkorådet köper byggnaden

År 1942 köpte Kolsva kyrkoråd lokalen av församlingshemstiftelsen, och år 1948 bidrog Kohlswa Jernverk AB till den kyrkliga byggnaden genom att överlämna två kyrkklockor.

Efter ett par decennier ansåg man att det behövde tillskapa utrymme för ungdomsverksamheten, och att en sakristia skulle byggas till. 1961 stod om-/tillbyggnaden klar och invigdes av bl a biskop J Cullenberg.
Kohlswa Jernverk AB bidrog även denna gång till kyrkan genom ett ekonomiskt bidrag på 90 000 kronor.

För att göra kyrkan handikappvänligare och säkrare ur brandskyddsmyndighetssynpunkt genomgick kyrkan en ombyggnation som blev klar våren 1990. Då hade ansiktslyftet inneburit bl a ny huvudentré med handikappramp, ny handikapptoalett, förråd, samt  även införskaffandet av ett nytt altare, predikstol, knäfall och en ny kyrkorgel, då den gamla elorgeln började ge ifrån sig oljud.

Brukskyrkan i dag

För att kunna samla all personal på ett ställe beslutades år 2004 att kyrkan skulle byggas ut med personalutrymmen, ett församlingskansli och en större församlingssal med fräscht kök intill. Nu kunde man också installera hiss i byggnaden. I februari år 2007 kunde därmed den brukskyrka med tillhörande lokaler vi har idag invigas.

 

Hitta till Kolsva brukskyrka

Karta med koordinater på Google (öppnas i nytt fönster)

Interiör Kolsva Brukskyrka, från ingången mot altaret
Interiör Kolsva Brukskyrka mot altaret Foto: Helena Ringwall
Interiör Kolsva Brukskyrka från altaret mot utgången Foto: Helena Ringwall