Malma kyrka

En kyrka med senmedeltida yttre och en något jugendinspirerad interiör.

Ursprung

Troligt är att Malma kyrka uppfördes i sin helhet någon gång under slutet på 1400-talet, men dess äldsta inventarium är en dopfunt i Gotländsk kalksten som tros härröra från 1300-talet.
Över kyrkorummet var först ett trätak men på 1500-talets början slogs de två stjärnvalven, samt ett halvvalv över koret.

Förändringar

Klocktornet byggdes 1641 och ersatte den tidigare klockstapeln.

En stor inre förnyelse skedde 1686-1687 då bl a den rikt smyckade predikstolen, och ett tegelgolv tillkom.

Altartavlan färdigställdes år 1730 av bildhuggaren Burchard Precht.

Under åren 1847-48 kom nästa stora förnyelse. Fasaderna spritputsades och avfärgades till den gula nyans de haft sedan dess. Det ojämna tegelgolvet ersattes med bräder, och predikstolen fick sin nuvarande plats. En läktare avsedd till en början för åhörare byggdes, och år 1854 färdigställdes en läktarorgel av E A Setterquist.
Runt 1890 byttes spåntaket mot falsad plåt, som målades två gånger med svart oljefärg.

År 1904 byttes trägolvet ut mot polerade kalkstensplattor i tvärgång och kor. Valv och väggar dekorerades med jugendinspirerade målningar utförda av målaren Edvard Bergh. Ny altarring och altarprydnad tillkom, liksom en färgrik glasmålning i bakomvarande centralfönster.

År 1935 fick kyrkan elektrisk värmeanläggning.

På 1960-talet byttes yttertaket igen och fasaden fick ny spritputs i samma nyans som tidigare. Interiört målades bänkinredningen om i en ”blygrå” nyans.  WC, städutrymme och väntrum iordningsställdes i en läktarunderbyggnad.

2000-talet

Kyrkan moderniserades under åren 2004-20015 då ramp för rörelsehindrade byggdes i kyrkans vapenhus, och WC för rörelsehindrade inreddes i läktarunderbyggnaden. År 2006-2007 drogs nya elledningar i hela kyrkan. Nya fläktelement installerades.

Hitta till Malma kyrka

Karta med koordinater på Google (öppnas i nytt fönster)