Foto på Kolsva brukskyrka

Församlingsråd i Malma församling

Församlingsrådet har som uppgift att...
Främja och utveckla gudstjänstlivet.
Ta beslut eller samråda, enl kyrkoordningen, i frågor rörande bl a gudstjänstlivet och kyrkobyggnaderna.
Bistå i utarbetandet av församlingsinstruktioner.

Församlingsrådet kan också få andra uppgifter eller ansvar delegerade av kyrkorådet. 

Ledamöter och ersättare för år 2022-2025


Ordinarie ledamöter
Ulrika Uggla (ordförande)
Tommy Svanborg 
Örjan Eriksson
Margareta Carlsson
Malin Ahlgren
Lars Andersson
Håkan Rosenqvist
Christine Eek

Ersättare
Börje Eriksson
Birgitta Porthén
Ann-Kristin Steen
Sara Sellholm
Tony Larsson