Foto på Kolsva brukskyrka

Församlingsråd i Malma församling

Församlingsrådet har som uppgift att...
Främja och utveckla gudstjänstlivet.
Ta beslut eller samråda, enl kyrkoordningen, i frågor rörande bl a gudstjänstlivet och kyrkobyggnaderna.
Bistå i utarbetandet av församlingsinstruktioner.

Församlingsrådet kan också få andra uppgifter eller ansvar delegerade av kyrkorådet. 

Ledamöter och ersättare för år 2018 - 2021


Ordinarie ledamöter

Astrid Carlsson (ordf)
Ulrika Uggla 
Tommy Svanborg 
Per-Ove Herbertsson
Örjan Eriksson
Margareta Carlsson
Malin Ahlgren
Lars Andersson
Håkan Rosenqvist

Ersättare
Marianne Ek
Christine Ek
Börje Eriksson
Siv Franzén
Ann-Kristin Steen
Emma Uggla