Foto: G Skogman

Munktorps kyrka

Munktorps kyrka är egentligen två kyrkor.

Munktorps kyrka och Davidskyrkan

Munktorps kyrka består av Davidskyrkan och Stora kyrkan.
Davidskyrkan, med namn efter Västmanlands och Munktorps apostel, är byggd på 1000-talet.
Stora kyrkan är byggd i etapper från 1200-talet till 1500-talet.
Med sina 70 meters längd och tre skepp är kyrkan en av vårt lands största landsortskyrkor.

Davidskyrkan

Den äldsta delen av Munktorps kyrka är den sk Davidskyrkan längst i väster, framför det kraftiga tornet. Den består av ett långhus med lägre och smalare kor, avslutat med absid. Ovanpå koret har tornet sin plats, varav namnet på denna sk Östtornsgrupp av kyrkor uppkommit. Det nuvarnade tornet förefaller oproportionerligt stort i förhållande till Davidskyrkan. Troligt är att det tornet kommit till i etapper.

Stora kyrkans interiör

Munktorps kyrka har en märklig medeltida dopfunt i brons, en unik medeltida sydport i ek och smide samt landets enda användbara gamla ambo - en textläsningsplats inbyggd i en pelare.
En träskulptur föreställer den heliga David.

I Munktorps kyrka finns även en muralmålning gjord av konstnären Dolf Mayern.S
Läs mer om den här.

Hitta till Munktorps kyrka

Karta med koordinater på Google (öppnas i nytt fönster).