Foto: Pia Lundberg

Diakoni, samtal och stöd

Diakonens uppdrag är att se människors utsatthet och genom sin kompetens leda kyrkans sociala arbete bland och med utsatta, oavsett åldrar.

Arbetet är både av generell och individuell natur och riktar sig till hela människan som en fysisk, psykisk och andlig varelse. Arbetet sker ofta i samverkan med övriga samhällsaktörer men utan att ta över uppgifter som samhället enligt lag har ansvar för. Kyrkans sociala arbete är inget myndighetsutövande.

Diakonerna för inga journaler, lyder under annan sekretess och arbetar även med utsatthet som inte regleras enligt lag.

Här är något av det som diakonerna i Köping och Kolsva arbetar med:

  • samtal
  • krisarbete
  • missbruk
  • sorgegrupp
  • skolkyrkan
  • sjukhuskyrkan
  • frivilligarbete/väntjänst
  • särskilda insatser för barn/ungdom

Diakonerna medverkar också i arbetet på Anhörigcentrum, Kvinnojouren och Hela människan/Kontakten.

Våra präster och diakoner finns till för dig som behöver lite extra stöd i livet, till exempel vid personliga kriser.

Vill du ha kontakt med våra präster eller diakoner se under fliken "personal".