Foto: Gunilla Skogman

Minneslundar

På samtliga kyrkogårdar inom samfälligheten finns det minneslundar. I Köping ligger den på Kapellkyrkogården.

Minneslunden är ett gemensamt, anonymt gravområde där aska utan urna grävs ned av kyrkogårdspersonalen utan att någon anhörig tillåts närvara.

På gemensamma smyckningsplatser finns möjlighet att placera blommor och ljus.

Namnen på de gravsatta skrivs in i en minnesbok, en för varje minneslund, som förvaras i kapell eller kyrka.

De nya ljusbärarna i Köping, som både har tak och är inglasade, rymmer vardera 60 gravljus.

  • Endast gravljus med en diameter på max ca 5 cm kan ställas i dessa ljusbärare.
  • Kom ihåg att stänga den glasade dörren innan du lämnar minneslunden!

Marschaller får absolut EJ placeras i ljusbärarna!