Vy över gravplatser på HImmeta kyrkogård.
Foto: Gunilla Skogman

Gravplatser

I Köpings kyrkliga samfällighet finns åtta kyrkogårdar. Två av dessa finns i Köping.

Gravplatser i Köping

De två kyrkogårdarna i Köping heter Kapellkyrkogården, vid S:t Johanneskapellet (se karta) , samt Mellankyrkogården, vid Köping kyrka.
På Mellankyrkogården upplåter vi gravplatser endast för urnnedsättningar. På Kapellkyrkogården upplåter vi gravplatser för jordbegravning samt urngravplatser. På Kapellkyrkogården ligger även minneslunden i Köping.

Övriga kyrkogårdar

Önskar ni en gravplats på någon av våra andra kyrkogårdar (Bro, Himmeta, Västra Skedvi, Malma, Odensvi eller Munktorp) är ni välkomna att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.
Minneslundar finns på samtliga kyrkogårdar.

Vad gäller för en gravplats?

En gravplats upplåtes för 25 år till den anhöriga. Upplåtelse av gravplats betalas genom begravningsavgiften. Denna avgift betalar alla, oavsett om man är medlem i ett trossamfund eller inte.
Det åligger gravrättsinnehavaren att vårda gravplatsen.

 

Gravskötsel och plantering

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder även tjänster när det gäller skötsel och plantering.

Kontaktperson

Vid frågorom gravskötsel och plantering kontakta Sandrina Schulta på kyrkogårdsförvaltningens kontor, telefon 0221-77 30 33.