Foto: Gustav Hellsing

GDPR

Förordningen GDPR gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

 Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sett och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Som medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information mm. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, ev. telefonnummer och epostadress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782). Dina personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister.

Vid bokning av förrättningar som exempelvis dop, vigsel och begravning, så behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss, som exempelvis att skicka ut relevant information, bjuda in till eventuell sorgegrupp m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse. Efter utförd förrättning gallras dina uppgifter regelbundet.

För mer information kring GDPR så hänvisar vi även till Integritetsmyndigheten.
Hemsida: www.imy.se