Lediga tjänster

Inom Svenska kyrkan finns många viktiga funktioner för att allt ska gå runt. Här hittar du de tjänster som vi utlyser just nu.

Diakon med placering i Kolsva Brukskyrka

Tjänsten är bred och allmän med ett viss fokus på vuxna och äldre i utsatthet.
Du kommer att arbeta med:

  • Självhjälpsgrupper och församlingsgrupper så som Strokegrupp och ACT.
  • Själavård och krisarbete, enskilt stöd.
  • Stöd till och utbildning av ideella.
  • Integration.
  • Psykisk ohälsa.
  • Gemenskapsfrämjande aktiviteter som julfirande och påsklunch.
  • Delta i olika typer av evenemang och projekt.
  • Ha kontakt med institutioner och organisationer så som socialtjänsten, Hela människan m.fl.

Arbetet är i första hand dagtid men både kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

I pastoratet arbetar ytterligare tre diakoner och två diakoniassistenter. Du kommer att tillhöra enheten barn, ungdom och diakoni som leds av diakonen och enhetschefen Putte Filipsson. Du är givetvis vigd diakon enligt Svenska kyrkans ordning. Du har god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har förmåga att skapa och underhålla relationer. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Du uppskattar ideellas engagemang och vill ta tillvara och stärka dem. Du har förmåga att entusiasmera och stötta efter var och ens behov. För dig är det självklart att kunna leda andakter men också att stötta andra att själva våga.

För tjänsten är körkort nödvändigt. Pastoratet har poolbilar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning de första sex månaderna.

För mer information:
Putte Filippsson, enhetschef, 070-215 68 73
eller putte.filipsson@svenskakyrkan.se

Ansöktill kyrkoherde Carina Särnqvist
carina.sarnqvist@svenskakyrkan.se

Utdrag från belastningsregistret kommer att krävas innan anställningen. 

Tillträde efter överenskommelse, gärna under hösten.

Sjukhuspräst i Köping

Tjänsten är 100% varav 50% på sjukhuset. Övrig tid är som komminister i Köpings pastorat med vanligt förekommande prästuppgifter.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som församlingspräst och gärna spetskompetens inom själavård. Du behöver vara lugn och klok även i spända situationer, nyfiken och driven och du behöver både vilja och kunna arbeta uppsökande. Eftersom vi har en kvinnlig sjukhusdiakon skulle vi önska manliga sökanden, men personlighet och kompetens är viktigare.  

Sjukhusdelen av tjänsten sker i samarbete med sjukhusdiakonen och en diakoniassistent. På sjukhuset hålls andakt varje vecka och pastoratet ger regelbundet kurser för anställda men det mesta av arbetet sker i form av enskilda samtal med både patienter, anhöriga och anställda. Det är viktigt att medvetet arbeta med samarbetet med sjukhusets personal.

Församlingdelen av tjänsten är i huvudsak begravningar, dop, vigslar och gudstjänster. Olika grupper tillkommer efter församlingsbornas behov och intresse. Delaktighet i konfirmandarbete kan förekomma. Helgarbete och kvällsarbete förekommer regelbundet. I pastoratet finns ytterligare fem präster inklusive kyrkoherden. Läs gärna mera här på hemsidan om oss. 

För tjänsten är körkort nödvändigt. Pastoratet har poolbilar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning de första sex månaderna.

Skicka din ansökan till kyrkoherde Carina Särnqvist
Vi behandlar ansökningar fortlöpande.