Bild på ungdom som tar emot  nattvard.
Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Vi inbjuder elever som går i åttan till konfirmation.

Vem är jag? Vad ger livet mening? Har mitt liv något värde? Finns det en högre makt? Vem är Gud? Vad händer efter döden?

Det finns många frågor man skulle vilja ha svar på och många saker man skulle vilja diskutera. Kärlek, döden, framtiden, relationer, etik, ondska, lidande, förlåtelse, ansvar, skapelsen, drömmar, roller, gudstjänster och musik m m är några av de ämnen och livsfrågor som kommer att diskuteras under konfirmandarbetet.

Det finns olika sätt att genomföra sin konfirmandtid. Det finns bland annat träffar på helger, kvällstid och på sommarlovet. Kontakta din församling så får du veta vad som erbjuds.

Köpingsbygdens församling

Kontaktperson: Putte Filipsson, diakon och konfirmandansvarig.
Telefon 070-215 68 73.
patrik.filipsson@svenskakyrkan.se

Du kan också läsa mer om konfirmation i Köpingsbygdens församling på www.ungikyrkan.se

Malma församling

Kontaktperson: Tony Larsson, församlingspedagog
Telefon 0221-508 24 eller 070-718 77 72.
tony.larsson@svenskakyrkan.se

 eller Malin Ahlgren, barn och ungdomsledare
 Telefon 070-718 77 81

Du kan läsa mer om konfirmation på www.ungikyrkan.se