Bild på ungdom som tar emot  nattvard.
Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Vi inbjuder elever som går i åttan till konfirmation.

Vem är jag? Vad ger livet mening? Har mitt liv något värde? Finns det en högre makt? Vem är Gud? Vad händer efter döden?

Det finns många frågor man skulle vilja ha svar på och många saker man skulle vilja diskutera. Kärlek, döden, framtiden, relationer, etik, ondska, lidande, förlåtelse, ansvar, skapelsen, drömmar, roller, gudstjänster och musik m m är några av de ämnen och livsfrågor som kommer att diskuteras under konfirmandarbetet.

Det finns olika sätt att genomföra sin konfirmandtid. Det finns bland annat träffar på helger, kvällstid och på sommarlovet. Kontakta din församling så får du veta vad som erbjuds.

Kontaktperson: Putte Filipsson, diakon och konfirmandansvarig.
Telefon 070-215 68 73.
patrik.filipsson@svenskakyrkan.se

Du kan också söka olika konfirmationsgrupper i hela Sverige här

Konfirmationsgrupper i Köpings pastorat 2022-2023

Malmakonfirmander

Sommarkonfirmander

It-konfirmander

Upplevelsekonfirmander

Hästkonfirmander