KONFIRMATION – inte som du tror…

Går du i årskurs åtta? Har du funderat på konfirmation?

Visste du att omkring 35 000 åttondeklassare i Sverige konfirmeras varje år?
Under konfirmandtiden får vi prata, fundera, åka på läger, ha roligt, träffa andra och skratta tillsammans!

Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av ditt dop och dig.
Konfirmationstiden är en orientering i den kristna tron. Kristen tro handlar om livet och allt som rymmer livet. Under konfirmandtiden får du en unik möjlighet att fundera och diskutera tillsammans med andra, just utifrån vad du tror.

Vad ger livet mening?
Vad händer efter döden?
Finns det en högre makt?
Har mitt liv något värde?
Vem är jag?

Du får gärna vara med även om du inte tror på Gud.
Konfirmationen handlar om dig och dina tankar, känslor, erfarenheter
och funderingar kring dig själv, om andra och om livet.
Vi blir aldrig färdiga med vad vi tänker och känner och tror!

Innan du kan konfirmeras måste du vara döpt.
Om du inte redan är döpt har du möjlighet att döpas under konfirmandtiden.
Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.  

Du hänger väl på?
Vi har flera olika konfirmandgrupper att välja mellan.
Du kan välja vilken grupp du vill oavsett var du bor
eller går i skolan inom Köpings kommun!
Läs mer här:

Konfirmation Läsåret 2023-2024

Mer information och preliminära scheman:

Malmakonfirmander

Upplevelsekonfirmander

Gamingkonfirmander

Hästkonfirmander

Sommarkonfirmander