Kyrkoråd

I pastoratet finns ett kyrkoråd som är pastoratets styrelse.

Kyrkorådet ansvarar, tillsammans med kyrkoherden, för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet är det verkställande organet. Det har också hand om den ekonomiska förvaltningen.

Ledamöter och ersättare för år 2022-2025

Kyrkoråd, ordinarie ledamöter

Börje Eriksson, ordförande  Mejl: Borje.Eriksson@svenskakyrkan.se
Karin Eriksson (vice ordförande)
Carina Särnqvist (kyrkoherde)
Åse Ellingsen-Vesper
Viveca Sandberg
Seija Eriksson
Peter Vesper
Mari Sjöblom
Christine Eek
Agneta Sellholm
Johan Pettersson
Thomas Broström
Ulrica Uggla
Sara Sellhom
Tommy Svanborg
 

Kyrkoråd, ersättare

Ann-Marie Lundin
David Rutström
Lennart Sandberg
Sören Mårtensson
Elin Pettersson
Svante Eriksson
Annie Ahlqvist

Kyrkorådets arbetsutskott

Karin Eriksson (ordförande)
070-203 17 69
Karin.Eriksson4@svenskakyrkan.se

Börje Eriksson (Vice ordförande)
070-326 95 29
Borje.Eriksson@svenskakyrkan.se

Åse Ellingsen-Vesper
070-541 74 40
ellingsen65@outlook.com

Agneta Sellholm
073-639 94 55
agnetasellholm@gmail.com

Mari Sjöblom
Tel: 073-023 85 21
mari_sjoblom_johansson@hotmail.com