Foto: Magnus Aronson

Vuxenverksamhet

I Svenska kyrkan är gemenskap viktig, det är i relation till varandra och i gemenskap vi kan växa.

Varmt välkommen till våra grupper och mötesplatser!

När vi människor lever i gemenskap med varandra lever vi också i gemenskap med Gud.
Välj i den blå listen ovan och läs om några mötesplatser som inbjuder till gemenskap.