Foto: Alex & Martin /IKON

Arbetskretsar och föreningar

Det finns ett antal föreningar inom Svenska kyrkans församlingar, till exempel syföreningar och församlingskårer. Om du vill bli medlem ringer du respektive kontaktperson.

Köpingsbygdens församling

Församlingskåren

Köpingsbygdens Församlingskår är en del av Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Vi är c:a 50 medlemmar som träffas en gång i månaden. Varje gång har vi en föreläsning eller musikunderhållning, eller så bidrar medlemmarna själva med diktläsning eller berättelser.
Sedan dricker vi kaffe och äter ett “litet smörgåsbord” som  församlingens husmor har förberett. Vid kaffebordet finns det mycket att prata om. Det märks tydligt i salen.

Varannan gång har vi ett lotteri. Det finns många generösa medlemmar som skänker vinster.
Vi avslutar kvällen med en kort andakt med psalmsång och bön.

Om du vill bli medlem, kan du kontakta någon i kårrådet här nedan.
Kontaktpersoner:
Gerd Holmström (ordförande), tel 070-593 20 77

Köpings kyrkliga syförening

Syföreningens målsättning är att arbeta för Svenska kyrkans internationella arbete och för Köpingsbygdens församling. Syföreningen anordnar kyrkkaffe, lotterier med mera. Behållningen från dessa aktiviteter skänker vi till Svenska kyrkans olika insamlingar och biståndsprojekt samt till Köpingsbygdens församling.
Tid och plats: Varannan måndag kl 14.00-16.00 i S:t Olovsgården
Kontaktperson:  församlingsexpeditionen på tel 0221-77 30 00

Odensvi kyrkliga syförening

Tid och plats: Första onsdagen varje månad kl 14.00 i Dybecksgården.
Kontaktperson: församlingsexpeditionen på tel: 0221-77 30 00.

Malma församling

Bro kyrkliga syförening

Bro kyrkliga syförening är för tillfället vilande.
Kontaktperson: Församlingsexpeditionen i Malma 0221-77 30 03

Damträffen

Västra Skedvi kyrkliga syförening kallar sig numera Damträffen. Damträffen anordnar kyrkkaffe, lotterier, auktioner med mera.
Tid och plats: Varannan torsdag kl 12.00-14.00 i Västra Skedvi församlingshem
Kontaktperson: Församlingsexpeditionen i Malma 0221-77 30 03

Himmeta kyrkliga syförening

Tid och plats: Någon gång per termin
Kontaktperson: Christine Eek, tel 0221-331 67