Foto: Magnus Aronson /IKON

Kör och musik

Hos oss finns körer för både barn och vuxna, för nybörjare och rutinerade körsångare.

Längtar du efter att sjunga i kör? Att sjunga i kör gör gott för hälsan, det finns det faktiskt studier som understödjer. Oavsett om det för dig handlar om att föra dig närmre källan, att vara i samvara med andra eller utvecklas musikaliskt så har vi en kör för dig. Hos oss sjunger både små och stora, nybörjare och rutinerade. 
Nedan hittar du de körer som är aktiva just nu.

VUXENKÖRER

Brukskören 

Plats: Brukskyrkan
Tid: Onsdagar 19.00-21.00
Välkommen till en blandad kör där vi sjunger i stämmor. Ung som gammal. Inga krav. Blandad repertoar som anpassas till deltagarna. Resor, samarbeten med andra körer, fika, gemenskap.
Alla är välkomna! Kom och prova på utan krav!
Körledare: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

En Salig Blandning

Plats: Köpings kyrka
Tid: Onsdagar kl.17.00-18.15.

En damkör som sjunger en- och tvåstämmiga sånger. Kören sjunger på gudstjänst ungefär en gång i månaden.
Körledare: Monica Stark-Hesselgren, tel: 070-718 77 57
Maila till: monica.stark-hesselgren@svenskakyrkan.se

Himmeta-Bro kyrkokör

Plats: Bro eller Himmeta församlingshem
Tid: Onsdagar 18:30-20:00
Himmeta-Bro kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger i stämmor. Kören medverkar i församlingens olika arrangemang och gudstjänster, och har även samarbete med andra körer.
Efter körövningen fikar vi ibland tillsammans.
Kören hälsar nya medlemmar välkomna att delta i sångargemenskapen.
Körledare: Mats Brorsson, tel: 070-7187754
Maila till: mats.brorsson@svenskakyrkan.se

Köpings kyrkas kammarkör

Plats: Köpings kyrka
Tid: Vissa lördagar

En kör för vana körsångare. Kören sjunger större musikverk med orkester samt en del annan, mest kyrklig repertoar. Förutom konserter medverkar kören i ungefär en gudstjänst per termin.
Körledare: Leif Hesselgren, tel: 070-343 79 12
Maila till: leif.hesselgren@svenskakyrkan.se

S:t Olofskören

Plats: Köpings kyrka
Tid: Onsdagar kl.19.00-21.00

Viss körvana är bra att ha. Kören har en blandad repertoar med både kyrklig och annan musik. Konserter, musikcaféer, gudstjänster m m står på programmet.
Körledare: Monica Stark-Hesselgren, tel: 070-718 77 57 
Maila till: monica.stark-hesselgren@svenskakyrkan.se

Munktorps & Odensvi kyrkokör

Plats: Klockargården, Munktorp 
Tid: Tisdagar kl. 19.00-21.00

En blandad 4-stämmig kör, som sjunger en klassisk repertoar. Vi jobbar med detaljerna för att nå bästa resultat. Bra om du kan läsa noter, men inget krav.
Vi sjunger i kyrkorna vid de stora högtiderna, samt har en konsert per termin.
Det blir mellan 5-10 uppsjungningar per termin.
Körledare: Lennart Ögren, tel: 070-718 77 68
Maila till: lennart.ogren@svenskakyrkan.se

Diakonikören

Plats: Brukskyrkan
Tid: Varannan vecka enligt schema
Blandad kör som sjunger enstämmiga enkla sånger. Gemenskap, glädje, träffpunkt, fika. Vi framträder även vid olika sammanhang, och då sjunger vi alltid tillsammans med publiken. Kom och var med när det passar dig! 
Körledare: Lina Adolphson, tel: 073-058 25 99
Maila till: lina.adolphson@svenskakyrkan.se

Västra Skedvi kyrkokör

Plats: Västra Skedvi församlingshem
Tid: Torsdagar 19.00-20.30
Västra Skedvi kyrkokör är en blandad vuxenkör som sjunger i stämmor. Kören medverkar i församlingens olika arrangemang och gudstjänster och har även samarbete med andra körer.
Efter körövningen fikar vi tillsammans.
Kören hälsar nya medlemmar välkomna att delta i sångargemenskapen.
Körledare: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

Orgellektioner

Plats: Brukskyrkan
Är du intresserad av att lära dig spela kyrkorgel, det största av alla instrumenten som finns? Kontakta mig för möjligheten att få lektioner. 
Kantor: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

BARNKÖRER

Sång med 5-6 åringar

Plats: Brukskyrkan
Tid: Onsdagar kl. 9.30-10.00

Året innan man börjar skolan och barnen är 5-6 år, så är man välkommen till kyrkan för att sjunga tillsammans i den här gruppen. Barn och vuxna. Bland annat så bjuds förskolorna i Kolsva med personal in.
Ledare: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

Miniorkören (åk F-2)

Plats: Malmaskolan
Tid: Tisdagar kl 13.20-14.00
Glädje, gemenskap och mycket sång såklart! Schlager, visor, pop, årstidsbundna och många andra sorts sånger. Utflykter, uppträdanden, träffa andra barnkörer. Samarbete med skolan.
Körledare: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

Ung Musik (högstadiet-gymnasiet)

Plats: Brukskyrkan
Tid: Tisdagar kl 18.30-21.00 
För dig som vill sjunga, spela eller skapa egen musik. Själv, tillsammans med andra eller med ledaren Anders. Olika instrument finns samt musikdator.
Körledare: Anders Karlsson, tel 070-375 53 95
Maila till: anders.karlsson@svenskakyrkan.se

Himlabrokören 

Plats: Himmeta församlingshem
Tid: Torsdagar kl 14.50-15.30

Himlabrokören är Himmeta-Bros barnkör för barn i förskoleklass till år 3. Kören medverkar vid gudstjänst för liten och stor, luciafirande m m, och ibland tillsammans med andra barnkörer.
Körledare: Mats Brorsson, tel: 070-718 77 54
Maila till: mats.brorsson@svenskakyrkan.se