Foto: Magnus Aronson /IKON

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Några av livets stora och viktiga händelser sker ofta i kyrkan. Läs mer om hur du kan fira de stora familjehögtiderna i Köpingsbygden och Malma församlingar.

Välkommen att kontakta oss om du vill boka och veta mer.

Köpingsbygdens församlingsexpedition, tel 0221 - 377 50.

Malma församlingsexpedition, tel 0221 - 500 34.

Klicka här för att läsa vår dopbroschyr