Församlingsråd i Köpingsbygdens församling

Församlingsrådet har som uppgift att...
Främja och utveckla gudstjänstlivet.
Ta beslut eller samråda, enl kyrkoordningen, i frågor rörande bl a gudstjänstlivet och kyrkobyggnaderna.
Bistå i utarbetandet av församlingsinstruktioner.

Församlingsrådet kan också få andra uppgifter eller ansvar delegerade av kyrkorådet. 

Ledamöter och ersättare för år 2018-2021


Ordinarie ledamöter

Gerd Holmström (ordförande), e-post gmt@koping.net
Jacqueline Adolfsson
Gun-Britt Andersson
Eivor Eriksson
Jane Hjelm
Gunilla Gustavsson
Catarina Kullman
Barbro Larsson
Lars Pettersson
Edvard Ruin
Majvor Öster

Ersättare
Åse Ellingsen-Vesper
Inez Kronberg
Viveca Sandberg