Församlingsråd i Köpingsbygdens församling

Församlingsrådet har som uppgift att...
Främja och utveckla gudstjänstlivet.
Ta beslut eller samråda, enl kyrkoordningen, i frågor rörande bl a gudstjänstlivet och kyrkobyggnaderna.
Bistå i utarbetandet av församlingsinstruktioner.

Församlingsrådet kan också få andra uppgifter eller ansvar delegerade av kyrkorådet. 

Ledamöter och ersättare för år 2022-2025


Ordinarie ledamöter

Gerd Holmström (ordförande), e-post gmt@koping.net
Catarina Kullman
Edvard Ruin
Majvor Öster
Viveca Sandberg
Marianne Ek
Svante Eriksson
Agneta Göhle
Thomas Smedberg

Ersättare
Gun-Britt Andersson
Jane Hjelm
Åse Ellingsen-Vesper
Ann-Marie Ahlqvist
Nareg Azelian