Foto: Jim Elfström / IKON

Begravning

Begravning - en akt av kärlek och respekt för den avlidne

Alla avlidna personer som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning. Utgångspunkten är att den som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan helt enkelt inte önskar begravas enligt Svenska kyrkans ordning.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten bokas normalt genom en begravningsbyrå som i sin tur kontaktar församlingen. Prästen som skall förätta begravningen kommer att ta kontakt med den anhörige.

Gravsättning/kremering

Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning/kremering är en 1 månad. Anhöriga kan begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om det föreligger särskilda skäl för det.

Kontakt

Har du frågor om begravningsgudstjänsten är du välkommen att kontakta din församling.
Köpingsbygdens församling, tel 0221-773000
Malma församling, tel 0221-773003

Om du har frågor om gravar och kyrkogårdar kontaktar du Kyrkogårdsförvaltningen, telefon 0221-773082