Foto: Magnus Aronson

Sinnesrogudstjänst

Första fredagen i varje månad kl 19.00 i Köpings kyrka

Det här är en gudstjänst som verkligen berör alla. Om du är trött och sliten, har/har haft missbruksproblem, relationsproblem, söker en annan typ av gudstjänst än den tradionella, eller bara vill koppla av.

Sinnesrogudstjänst är  förutom vad namnet säger även en ”friare” form av gudstjänst där gudstjänstdeltagarna ges möjlighet till än större delaktighet än i en traditionell gudstjänst. Man kan få önska musik, sjunga, spela, läsa dikter eller berätta om sitt liv.

I gudstjänsten deltar alltid en präst, musiker och en diakon. Vid nattvarden är det druvjuice som gäller.

Mitt i gudstjänsten får deltagarna besöka fyra olika stationer i kyrkan. Vid en tänder man ljus, vid en annan tar den som så önskar nattvard,  vid den tredje fikar man och vid den fjärde finns en bönekorg för de bönelappar man skrivit.

Du är varmt välkommen oavsett om du vill dela med dig av något i gudstjänsten eller om du bara vill sitta ned och vara deltagande genom ditt lyssnande, eller kanske meditera till musiken.
Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Bara sinnesro som vi vill dela med oss av.

Här kan du läsa några kommentarer från  sinnesrogudstjänstdeltagare som svarat på frågan - ”Vad betyder sinnesrogudstjänsten för dig?”:

”Musik och sång som bröt ned den mörka muren som skymde ljuset.”

”Så skönt att det inte är högtradigt utan lugnt och mänskligt. Jag älskar dessa kvällar”

”Sinnesron är en av Köpings bäst bevarade ”smultronställen”.”

”En lugn stund, fin avslutning på arbetsveckan.”

”Kravlös miljö med äkthet och värme.”

”Bästa afterwork man kan tänka sig.”

”Ett otroligt lugn infinner sig i min själ.”

Varmt välkommen du också!