Kyrkor, kapell och församlingshem

Kyrkor

I Köpings pastorat finns det åtta stycken kyrkor. Flera av dem är från medeltiden med kulturhistoriskt intressanta föremål.

Klicka på rubriken i den blå listen ovan för att besöka respektive sida.

S:t Johanneskapellet

S:t Johanneskapellet i Köping är ett kapell som används framför allt vid begravningar, både kyrkliga och borgerliga. Kapellet kan även användas till vigslar, dop och gudstjänster.

Församlingshem

Våra åtta församlingshem används till både verksamheter, gudstjänster, minnesstunder, dopkaffen, kyrkkaffen mm.