Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Sorgegrupp

Att mista en nästående påverkar ditt eget liv på olika vis. Känner du att du vill ha kontakt med någon med liknande upplevelse kan du välja att delta i en sorgegrupp.

Att mista någon du håller kär påverkar dig. Du upplever nya känslor och svåra tankar kommer. Din sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.

Svenska kyrkan i Köping och Kolsva bjuder in till sorgegrupp för dig som nyligen mist en närstående. Sorgegruppen är en form av självhjälpsgrupp där du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt – då kan man lättare känna, förstå och gå vidare.

Vi möter varandra med omsorg och varsamhet och det är självklart att det som sägs i rummet stannar där.

Vid behov kontakta någon av våra diakoner.

Sorgegrupper - Kontaktpersoner

Sorgegrupp för vuxna 

Peggy Vickman
0221-77 30 44
peggy.vickman@svenskakyrkan.se

  

Sorgegrupp för ungdomar

Putte Filipsson, ungdomsdiakon i Köping
0221-77 30 41
putte.filipsson@svenskakyrkan.se