Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Sorgegrupp

Att mista en närstående påverkar ditt eget liv på olika vis. Du upplever nya känslor och svåra tankar kommer. Din sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några andra som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.

Svenska kyrkan i Köping och Kolsva bjuder in till sorgegrupp för dig som nyligen mist en närstående. Sorgegruppen är en form av självhjälpsgrupp där du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt – då kan man lättare känna, förstå och gå vidare.

Vi möter varandra med omsorg och varsamhet och det är självklart att det som sägs i rummet stannar där.

Vid behov kontakta någon av våra diakoner.

Sorgegrupper - Kontaktpersoner

Sorgegrupp för vuxna (Kolsva)

Malma församling
0221-500 34
malma.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Sorgegrupp för vuxna (Köping)

Peggy Vickman
070-718 77 75
rode.oscarsson@svenskakyrkan.se

  

Sorgegrupp för ungdomar

Putte Filipsson, ungdomsdiakon i Köping
0221-377 57
070-215 68 73
patrik.filipsson@svenskakyrkan.se