Barn & ungdomsverksamhet

Varje år bjuder vi in till fantastisk verksamhet där alla barn och ungdomar som vill får delta!

Gud och korv i Köpings kyrka


En gudstjänst anpassad för barn mellan 7 och 12 år
Efter gudstjänsten äter vi korv med bröd.

Torsdag 28 september, kl 16.30-17.30
Torsdag 26 oktober, kl 16.30-17.30
Torsdag 30 november, kl 16.30-17.30
Tisdag 12 december, kl 16.30-17.30

Alla är välkomna!