Var med och påverka arbetet i Saltis

Nyhet Publicerad

Onsdag den 15 mars kl 19.00 berättar kyrkorådets ordförande Anita Müllern-Aspegren och kyrkofullmäktiges ordförande Lars Berglund om hur det är att vara med om att besluta om sättet att förvalta församlingens tillgångar.

Kanske har du läst i församlingstidningen Saltaren om när några av våra förtroendevalda berättade om hur de engagerade sig i kyrkofullmäktige eller kyrkorådet. Till hösten är det kyrkoval och då väljs de som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Onsdag den 15 mars kl 19.00 berättar kyrkorådets ordförande Anita Müllern-Aspegren och kyrkofullmäktiges ordförande Lars Berglund om hur det är att vara med om att besluta om sättet att förvalta församlingens tillgångar (Uppenbarelsekyrkan, Skogsö och Församlingshemmet) och hur beslutet går till om vad pengarna ska användas till (=budget). Dessutom berättar kyrkoherde Thomas Arlevall om sina idéer för verksamheten.

Att engagera sig i kyrkofullmäktige innebär att man satsar fyra kvällar x fyra år och då får man vara med:
* att besluta om Saltsjöbadens församlingsbudget inklusive gravverksamheten och förskolan Nyckelpigan med 4 avdelningar (ca 35 miljoner)
* anta Årsredovisning inkl förvaltningsberättelse
* diskutera och besluta om församlingens syfte, vision och församlingsinstruktion
träffa andra som är engagerade
* få reda på vad som händer i församlingen.

 

Om kyrkovalet

De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Sedan åtta år tillbaka finns det i Saltsjöbaden två grupper i kyrkofullmäktige. För Saltsjöbadens kyrka och församling med 24 platser och Gröna kristna med en plats. Båda grupperna är överens om att intresse och engagemang för församlingen är det viktigaste för ett seriöst arbete i kyrkofullmäktige. Till kyrkorådet som utses av kyrkofullmäktige, rekryteras personer utifrån möjlighet att tillföra egen kompetens som gagnar arbetet i kyrkorådet samt intresse och engagemang för församlingen. Nästa kyrkoval sker söndagen den 17 september 2017.