Foto: Magnus Aronsson

Internationella gruppen

Saltsjöbadens Internationella grupp bildades 2003 av Saltsjöbadens församling. Vi arbetar med information, insamlingar och aktiviteter som bidrar till att lindra nöden i världen. Vi arbetar helt ideellt och har noll kronor i administrativa kostnader. Redovisningen av insamlade medel granskas av församlingens revisorer.

Vi arbetar med projekt med projektansvariga. De två största projekten som drar in mest pengar är försäljning av Företagsbeviset och Prästosten. Övriga projekt är t ex att baka och sälja lussekatter på 1:a advent. Pengarna redovisas till församlingens ekonom för vidare befordran till Svenska kyrkan i Uppsala som sedan sänder pengarna till årets innevarande projekt eller akuthjälp.

Ge en gåva för en rättvis värld!

Tror du på människors förmåga att förbättra sin egen och sina familjers situation?
Då är Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete rätt för dig! Vi jobbar för att alla skall leva i frihet med tillgång till mat, vatten, sjukvård och utbildning. Ditt stöd behövs- läs mer här