Foto: Magnus Aronsson

Barn

Babycafé, Minikör, Barnkör, Diskantkör

Babycafé

Lek & Sång. Prat & Fika. Varje torsdag under hösten kl 09.00-12.00 (ej vecka 44).

Minikören

Tillsammans upptäcker vi glädjen i sången och musiken. Ålder 6 år, F-klass. Onsdagar kl. 16.00 - 16.30.

Barnkören

Med rörelse och fantasi lär vi oss grunderna i körsång. Ålder åk 1 och 2. Tisdagar kl 16.00-16.45.

Diskantkören

Vi utvecklar den unisona sången, sjunger i stämmor och övar notläsning. Ålder åk 3 och uppåt. Tisdagar kl 17.00-18.00.

Skolkyrkan

Här finns alla aktiviteter som församlingen erbjuder skolorna i Saltsjöbaden.