Gröna kristna

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Gröna kristna.

Vilken är er hjärtefråga?
Låt Jesu kärleksbudskap omfatta allt, alla världens människor, nu och kommande generationer, skapelsens miljö, djur och växtlighet. Fred, miljö, rättfärdig fördelning. En socialt och ekologiskt uthållig värld.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden?
Mer dialogmöten för sökare. Gudstjänsten bör oftare ha en eftersits, där man kan diskutera dagens epistel och predikotema.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag med-Gud ?
Vi tjänar Gud, när vi tjänar mänskligheten, Gud skapelse. Församlingens arbete med nyinflyttade/flyktingar är underbart, ett exempel där fler kan medverka.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fyra åren?
El-solfångare på församlingshuset, Skogsö-ekonomibyggnaden och kyrkans förskola. Församlingens kassa behöver förvaltas aktivt etiskt, så pengarna inte bara avstår från ont, utan förvaltas så de aktivt förbättrar för miljön, världens utsatta, och kommande generationer. En musikgudstjänst med nyskrivna psalmförslag från, och med, flera artister.

Roland von Malmborg Foto: Arne Hyckenberg

Mer information:
Webb: www.gronakristna.se
Kontaktperson: Roland von Malmborg 08-717 15 88,
von.malmborg@telia.com

OBS svaren från Gröna Kristna är hämtade från webbplatsen gronakristna.se 

tre viktiga frågor

*Jesu kärleksbudskap: medkännande och handling

*Dialog och samverkan, även över trosgränser och med biståndsverksamhet

*Levnadssätt för en socialt och ekologiskt uthållig Värld

kanditatlista Gröna kristna

1. Roland von Malmborg miljöredaktör, världsmedborgartrubadur