Foto: Unsplash

Böcker för livet

Bibelsamtal där vi tillsammans i ”det goda samtalet” får möjlighet att utifrån vår livserfarenhet utforska olika personliga och litterära perspektiv på livet. Torsdagar kl. 15.00 (jämna veckor), Prästgården.

Så långt vi kan följa människans historia ser vi att hennes viktigaste frågor är livsfrågorna,  d.v.s. frågorna om mening och sammanhang och hur man lever ett gott liv.

Särskilt i tider av kris och ofärd gör de sig påminda. Ett sätt att bearbeta och fördjupa sin egen livshållning är att delta i ”det goda samtalet”. Detta samtal försöker vi skapa i församlingens öppna bibeltextseminarium. Där får vi tillsammans dela livserfarenheter med varandra, samtala om livsfrågor och öppet utforska personliga och litterära perspektiv på livet.

Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Ledare är prästen Claes-Otto Hammarlund

claes-otto.hammarlund@confidenta.se
Telefon (mobil) 070-5202121

Torsdagar kl. 15.00-16.45 (jämna veckor), Prästgården.

Claes-Otto skriver mer om uppläget nedan.

”Intet mänskligt är mig främmande”

Min ambition vad gäller den är att kombinera kännedomen om de religiösa texterna och urkunderna med modern, seriös vetenskap och ”det goda samtalet”. Samtalen i gruppen har ju hela tiden inkluderat inte bara bibelns böcker utan också många andra litterära alster – såväl högt som lågt. Jag har ju ibland citerat Strindbergs ”intet mänskligt är mig främmande” när samtalen kommit in på vad man ”får” ta upp i kyrkliga sammanhang. För mig har alltid Herren Jesus varit där före mig, även i det svåraste och vidrigaste. Därför vill jag uppmuntra mina medmänniskor att -på lärjungavis- dela tankar och upplevelser så att vi stödjer varandra.

Varma hälsningar och väl mött!
Claes-Otto Hammarlund