Foto: Arne Hyckenberg

Delta i aktivitet

I Saltsjöbadens församling bedriver vi en bred verksamhet för alla åldrar.

Fullsatt kyrka firar gudstjänst

Musik

Musik är engagerande! Musik piggar upp, tröstar och lugnar. "Må-bra"- hormonerna ökar i kroppen efter en stunds musicerande och man blir en gladare och friskare människa av körsång. Inte undra på att körsång är Sveriges största folkrörelse.

Barn

Babysång, Minikör, Barnkör, Diskantkör

Bibelseminarier

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under våren finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs. Onsdagar jämna veckor kl. 10.00-12.00, 26 januari - 6 april. Träffarna sker digitalt via zoom. Därefter onsdagar 4 maj, 18 maj, 1 juni kl. 15.00-17.00, Prästgården.

Qigong

Rörelse, andning och koncentration Tisdagar 09.30 - 10.30, församlingshemmet

Saltsjöbadens Diakoni

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden men också internationellt via Act Svenska kyrkan. En stor del av arbetet görs av volontärer – frivilliga krafter

Internationella gruppen

Saltsjöbadens Internationella grupp bildades 2003 av Saltsjöbadens församling. Vi arbetar med information, insamlingar och aktiviteter som bidrar till att lindra nöden i världen. Vi arbetar helt ideellt och har noll kronor i administrativa kostnader. Redovisningen av insamlade medel granskas av församlingens revisorer.