Foto: Arne Hyckenberg

Delta i aktivitet

I Saltsjöbadens församling bedriver vi en bred verksamhet för alla åldrar.

Fullsatt kyrka firar gudstjänst

Musik

Musik är engagerande! Musik piggar upp, tröstar och lugnar. "Må-bra"- hormonerna ökar i kroppen efter en stunds musicerande och man blir en gladare och friskare människa av körsång. Inte undra på att körsång är Sveriges största folkrörelse.

Barn

Babysång, Minikör, Barnkör, Diskantkör

Tisdagslunch

Tillfälle till måltidsgemenskap 12 oktober samt 18 november

Gemenskap i sorgen

Samtalsgruppen för dig som har förlorat en anhörig eller nära vän. Höst kan du välja mellan att träffas dagtid eller kvällstid. Anmälan senast 25 september.

Bibelseminarier

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under hösten finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs. Onsdagar jämna veckor kl. 14.00, start 8/9, Prästgården.

Det goda samtalet

I ett gott samtal lyssnar vi till varandra lika mycket som vi talar själva. 21 September kl. 13.30 "Min förebild - en känd person som inspirerar mig" OBS anmälan.

Boksamtal med Koskinen & Krook

Två ”seniorbiskopar”. Två böcker. Två kvällar. En kyrka. I oktober ordnas två samtalskvällar som utgår från böcker.

Qigong

Rörelse, andning och koncentration Tisdagar 09.30 - 10.30, församlingshemmet

Saltsjöbadens Diakoni

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden men också internationellt via Act Svenska kyrkan. En stor del av arbetet görs av volontärer – frivilliga krafter

Internationella gruppen

Saltsjöbadens Internationella grupp bildades 2003 av Saltsjöbadens församling. Vi arbetar med information, insamlingar och aktiviteter som bidrar till att lindra nöden i världen. Vi arbetar helt ideellt och har noll kronor i administrativa kostnader. Redovisningen av insamlade medel granskas av församlingens revisorer.