Foto: Arne Hyckenberg

Uppenbarelsekyrkan

Uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka, ritad av Ferdinand Boberg, utsmyckad med skulpturala arbeten av Carl Milles och målningar av Olle Hjortzberg och Filip Månsson. Kyrkan är en donation av K A Wallenberg och Alice Wallenberg, som båda har sin gravplats i kyrkan.

Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1910 till 1913 i tegel och granit. Den är en tidstypisk exponent för jugendstilen, men den har också starka influenser från den medeltida gotländska konststilen, och från de bysantinska och de orientaliska stilarna.

Ferdinand Boberg, som på sin 50-årsdag fick uppdraget att rita en kyrka till Saltsjöbaden, samlade kring sig de främsta konstnärerna för att utföra detta verk. Nathan Söderblom ännu ej utnämnd ärkebiskop fick i uppdrag att skriva det religiösa idéprogrammet grundat på sin uppenbarelsetanke. Carl Milles fick det skulpturala uppdraget, Olle Hjortzberg fick i uppdrag att utföra figurmålningarna, Filip Månsson de sammanhängande dekorativa målningarna.

Ferdinand Boberg ritade själv all inredning, alla inventarier och all utsmyckning utom Carl Milles skulpturer. Bakom skisser och kartonger stod Oscar Brandtberg. För den konsthistoriska rådgivningen ansvarade Johnny Roosval. Till invigningen uppdrogs åt Hugo Alfvén att skapa en kantat som fått det passande namnet: Uppenbarelsekantaten.

I en hyllningsartikel till 25-årsjubileet skriver fil lic Samuel Hedlund: "Som Uppenbarelsekyrkan nu står där på sin klippa, är hon såväl i fråga om arkitektur som inredning och dekorering ett av de nyare svenska kyrkobyggnadskonstens ädlaste och yppersta monument – en syntes av konstnärlighet och gudstjänst."

I gravkoret liksom i slutet av Alfvéns uppenbarelsekantat återkommer ett citat från Romarbrevet: "Ingen av oss lever för sin egen skull. Leva vi så leva vi för Herren, dö vi, så dö vi för Herren. Vare sig vi leva eller dö, gör vi det för Herren."

Hitta till Uppenbarelsekyrkan

Med bil kör du Saltsjöbadsleden mot Saltsjöbadens Centrum. Efter trafikljusen håller du höger och vägen övergår nu i Byvägen. Fortsätt rakt fram. Efter några hundra meter svänger du in vänster på Tattbyvägen där du ser skylten med Uppenbarelsekyrkan på. Kör rakt fram och sväng snart upp till vänster på Kyrkvägen. Med bil tar resan ca 25 min från Slussen.

Åker du kommunalt tar du Saltsjöbanan från Slussen till Igelboda station, där du byter till tåg mot Solsidan. Gå av vid Tattby station. Gå över spåren och korsa gatan. Håll vänster och vik in till höger på Tattbyvägen. Gå rakt fram några hundra meter och sväng vänster in på Kyrkvägen. Åker du kommunalt tar det ca 35 min.