Kontroll av gravstenar

Sedan hösten 2016 genomförs kontroller av gravstenssäkerheten på Skogsö kyrkogård.

Tester kommer att utföras i enlighet med Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. I de fall då gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och gravrättsinnehavaren att kontaktas via brev.

Om gravstenen bedöms vara en stor säkerhetsrisk kommer den att läggas ner.
Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några allvarliga olyckor, har skett på grund av fallande gravstenar. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk.