Foto: Arne Hyckenberg

Röster i valvet

Samtal om personer avbildade i Uppenbarelsekyrkan.

Vid tre tillfällen under våren i samband med söndagens gudstjänst blir det en kortare samling med samtal om tre olika gestalter som vi ser avbildade inne i Uppenbarelsekyrkan. 

Först ut är Den heliga Birgitta, den 18/2 därefter Franciscus den 17/3 och slutligen Martin Luther den 14/4. 

Är vi många blir vi kvar i kyrkan efter gudstjänsten. Blir vi en mindre grupp, så går vi ner till kyrkoherdebostadens sammanträdesrum och samtalar. 

Välkommen!